Gleby
rodzaje gleb - opisGleby brunatne

Gleby brunatne - występują w klimacie umiarkowanym i ciepłym, pod lasami liściastymi i mieszanymi. Posiadają poziom brunatnienia występujący pod poziomem próchniczym. Odczyn jest obojętny lub lekko kwaśny. Zaliczane są do gleb żyznych.